Kompetanse

KOMPETANSE

KOMPETANSE


 

Eg har ein bachelor i offentleg administrasjon frå Universitetet i Agder. Elles har eg gjennomført studier hos BI innan prosjektleiing og styrekompetanse I og II. Eg har også delteke på ei rekke kurs mellom anna innan sosiale medier, marknadsføring, rekneskap og byggjesak. Eg har sentral godkjenning som ansvarleg søkjar i byggjesaker. 

 

Gjennom leiarutviklingskurset Female Future var eg gjennom leiarutvikling gjennom mentoring, endringsleiing, personlegheitstestar og historiefortelling/ medietrening.

ERFARINGEg har allsidig og variert erfaring frå ulike jobbar og prosjekt dei siste åra.


Eg etablerte Hovdenkontoret i 2011, og har i periodar kombinert dette med andre deltidsstillingar. Under har eg lista opp nokre av jobbane eg har hatt. I tillegg har eg sidan 2013 hatt ei lita deltidsstilling som brannkonstabel og røykdykker, og inngår i beredskap for Hovden.


  • Prosjektleiar og dagleg leiar for HovdenTour 2012 - 2018
  • Kontormedarbeider Uleberg Maskin og Transport AS 2011 - 2012
  • Salgs- og markedsansvarlig Hovden Resort AS 2009 - 2011
  • Prosjektleiar Bykle og Hovden Vekst AS 2006 - 2009

KONTAKT


Besøksadresse:

Hovdetun, 4755 Hovden

 

Postadresse: 

Røyrvikvegen 5, 4755 Hovden

+47 959 79 856

HOVDENKONTORET


Ingvild Hovden tilbyr tenester innan prosjektleiing, søknadsskriving, rådgjeving og marknadsføring frå kontoret på Hovden i Setesdal.MVAnummer: 996354857MVA

© Copyright 2018. Hovdenkontoret.