Kompetanse

Ingvild Hovden - Prosjektleiing, rådgjeving og marknadsføring

Tel: 959 79 856

post@hovdenkontoret.no

KOMPETANSE OG BAKGRUNN

FORMELL KOMPETANSE

Av formell kompetanse har eg ein bachelor i offentleg administrasjon frå Universitetet i Agder. I tillegg har eg gjennomført studier hos BI innan prosjektleiing og styrekompetanse I og II. Eg har også delteke på ei rekke kurs mellom anna innan sosiale medier, marknadsføring og byggjesak. Gjennom leiarutviklingskurset Female Future var eg gjennom leiarutvikling gjennom mentoring, endringsleiing/ personlegheitstestar og historieforteljing/ medietrening.

 

ERFARING DEI SISTE ÅRA

Eg etablerte mitt eige firma tidleg i 2011. Den første tida kombinerte eg eige firma med deltidsstilling hos Uleberg Maskin og Transport AS. Der hadde eg ansvar for økonomi/ fakturering, prosjektoppfølging og rapporteringar, personalarbeid, HMS og meir. Frå januar 2013 jobba eg 100 % i eige firma.

 

Som følgje av ny organisering for turrennet HovdenTour er eg frå 1. august 2015 tilsett som dagleg leiar i 50 % stilling. Tidlegare har eg vore innleigd prosjektleiar for dette arrangementet.

 

Eg har i tillegg ei lita deltidsstilling som brannkonstabel og inngår i beredskap for Hovden.

 

SALS- OG MARKNADSSJEF FOR HOTELLA PÅ HOVDEN

Frå desember 2009 til mars 2011 jobba eg som sals- og marknadssjef for Hovden Resort AS (driftsselskap for Hovden Høyfjellshotell og Hovdestøylen Hotel & Lodge). Her hadde eg ansvar for marknadsføring, utadretta sal, kundeoppfølging og merkevarebygging. Hotella kjøper framleis tenester frå meg. Eg oppdaterer nettside og lagar marknadsmateriell for dei.

 

PROSJEKTLEIAR I BYKLE OG HOVDEN VEKST AS

Frå 2006 til 2009 var eg tilsett som prosjektleiar i det kommunale næringsselskapet Bykle og Hovden Vekst AS. Der jobba eg mellom anna med oppfølging av nyetablerarar, forvalting av bygg, sakshandsaming av næringssaker og ulike prosjekt. Av prosjekt kan eg nemne Bykle 2020 (rullering av kommunaplan), helseturismeprosjekt og kommunedelplan for tur- og skiløyper.

 

REKORDFESTIVALEN

Eg var med og etablerte musikkfestivalen Rekordfestivalen i 2009, og har vore styreleiar og festivalsjef sidan oppstarten.

 

Eg er elles engasjert på ulike område i lokalsamfunnet. Eg har sitte ein periode som politikar i kommunestyret, og var med og starta opp Turkompaniet Hovden.

DETTE ER MEG!

 

Når eg ikkje er på kontoret likar eg meg godt på fjellet. Helst med ski :)

 

BESØKSADRESSE:

Hovdenkontoret

Hovdetun, 2. etg

4755 Hovden

POSTADRESSE:

Hovdenkontoret

Røyrvikvegen 5

4755 Hovden

Tel: 959 79 856

post@hovdenkontoret.no

 

Org.nr: 996 354 857MVA