Referansar

Ingvild Hovden - Prosjektleiing, rådgjeving og marknadsføring

Tel: 959 79 856

post@hovdenkontoret.no

REFERANSAR

PROSJEKTLEIING

  • "Berekraftig byggeri i Setesdal" for Setesdal regionråd (2017 -)
  • Designprosjekt for Fjellgarden Hovden (2013 - 2014)
  • Utviklingsplan for AS Sætersdalen (2013)
  • Turrennet HovdenTour (2011 - 2015, no tilsett som dagleg leiar)
  • Matfestivalen Setesdalsgildet (2012)
  • Musikkfestivalen Rekordfestivalen (2009 - 2016)
  • "Heimte" (2007 - 2010)
  • Helseturismeprosjekt (2007 - 2008)
  • Kommunedelplan for tur- og skiløyper (2007)
  • Bykle 2020 - rullering av kommuneplan (2006 - 2007)

 

NETTSIDER

Eg lagar "enkle" nettsider for dei som ikkje har så stort budsjett. Kundane er sjølv ansvarlege for oppdatering og publisering av innhald, eller dei kan leige inn meg til å følgje opp dette også. Nokre sider eg har laga:

 

 

Elles hjelper eg kundar med koordinering ved andre leverandørar av nettside, oppdatering av innhald, levering av tekst og bilete og utvikling av nettbutikk. Her er nokre døme på slike sider:

 

 

MARKNADSMATERIELL

Eg kan levere materiell som flygeblad, oppslag, annonser og liknande. Eg kan også hjelpe med oppsett og tekst til roll-up, banner eller anna marknadsmateriell. Under er nokre ting eg har laga.

KUNDAR

 

Fjellgarden Hovden/ AS Sætersdalen

Hovden Resort

Hovden Sport

Hovden Opplevelser

Bykle kommune

Valle kommune

Setesdal regionråd

Hovden Malerservice

Straume Handlaft

Bykle Bygg

Rysstad Laftebygg

Helleik Magne Jeiskelid

Tommeliten

Uleberg Maskin og Transport

Nomeland Anlegg

Haugly Gjesteheim

Fjellkroa

Bykle Maskin

Bykle Fjellstyre

Hovden Sportsklubb

Fjellvåken Skytesenter

FILM

Eg kan levere enkle filmar filma med actionkamera (DJI Osmo) eller drone (DJI Phantom 3, 4K). Sjå til dømes filmane under.

BESØKSADRESSE:

Hovdenkontoret

Hovdetun, 2. etg

4755 Hovden

POSTADRESSE:

Hovdenkontoret

Røyrvikvegen 5

4755 Hovden

Tel: 959 79 856

post@hovdenkontoret.no

 

Org.nr: 996 354 857MVA