Referansar

REFERANSAR

PROSJEKTLEIING


 

  • "Berekraftig byggeri i Setesdal" for Setesdal regionråd (2017 - )
  • Turrennet HovdenTour (2011 - 2018)
  • Musikkfestivalen Rekordfestivalen (2009 - 2016)
  • Designprosjekt for Fjellgarden Hovden (2013 - 2014)
  • Utviklingsplan for AS Sætersdalen (2013)
  • Matfestivalen Setesdalsgildet (2012)
  • Ungdomsprosjektet "Heimte" (2007 - 2010)
  • Helseturismeprosjekt for Bykle og Hovden Vekst (2007 - 2008)
  • Kommunedelplan for tur- og skiløyper (2007)
  • Bykle 2020 - rullering av kommuneplanen (2006 - 2007)

 

NETTSIDER


 

Eg lagar "enkle" nettsider for kundar som ikkje har så stort budsjett. Kundane er sjølv ansvarlege for oppdatering og publisering av innhald, eller dei kan leige inn meg til å følgje opp dette også. Nokre sider eg har laga (i tillegg til den du les på no):

 

 

Elles hjelper eg kundar med koordinering ved andre leverandørar av nettside, oppdatering av innhald, levering av tekst og bilete og utvikling av nettbutikk. Her er døme på nokre slike sider:

 

KUNDAR


 

Setesdal regionråd

Straume Handlaft

Bykle Bygg

Otralaft

Hovden Resort

Hovden Sport

Fjellgarden Hovden

AS Sætersdalen

Bykle Maskin

Hovden Sportsklubb

Rysstad Laftebygg

Bykle kommune

Valle kommune

RJA Bygg og Prosjektering

Hovden Malerservice

Tommeliten

Jeiskelid Maskin

Uleberg Maskin og Transport

Nomeland Anlegg

Haugly Gjesteheim

Bykle Fjellstyre

 

 

MARKNADSMATERIELL OG FILM


 

Eg kan levere materiell som flygeblad, oppslag, annonser og liknande. Eg kan også hjelpe med oppsett og tekst til roll-up, banner og anna marknadsmateriell. 

 

Eg kan levere enkle filmar filma med actionkamera (DJI Osmo) eller drone (DJI Phantom 3, 4K). Eventuelt kan eg koordinere fotografering eller filming med profesjonell fotograf.

 

Under er døme på nokre ting eg har laga.

KONTAKT


Besøksadresse:

Hovdetun, 4755 Hovden

 

Postadresse: 

Røyrvikvegen 5, 4755 Hovden

+47 959 79 856

HOVDENKONTORET


Ingvild Hovden tilbyr tenester innan prosjektleiing, søknadsskriving, rådgjeving og marknadsføring frå kontoret på Hovden i Setesdal.MVAnummer: 996354857MVA

© Copyright 2018. Hovdenkontoret.